avatar 0.01 1.26
avatar 0.02 1.26
avatar

Dmitry_NVNPP1

Дмитрий

0.00 1.06
avatar

YuriySuleymanov

Юрий Сулейманов

0.46 1.00
avatar 0.14 0.91
avatar

Gantzer

Виталий

0.10 0.90
avatar 0.00 0.85
avatar 0.00 0.84
avatar

Anastasia

Anastasiya

0.00 0.84
avatar 1.85 0.73
avatar 1.82 0.72
avatar

PavelBuravlev

xScalpelx

0.00 0.64
avatar 0.00 0.61
avatar 1.42 0.56
avatar

Aleksandr_S

Александр

0.32 0.54