avatar

vta

Татьяна Ванслав

6.24 3.57
avatar 7.72 2.67
avatar

nuclid

Сергей

3.08 2.65
avatar

Kurskaya-2

Курская АЭС-2

2.97 2.64
avatar

AndreyPetrov

Андрей Ювенальевич Петров

0.39 2.22
avatar

Chii-karita

Саша

0.00 2.21
avatar 0.39 2.21
avatar

galla62

Галина Самойлова

12.78 2.20
avatar 1.08 2.02
avatar

Svetlana_Z

Светлана

3.78 1.96
avatar

Max

4.92 1.93
avatar 4.99 1.92
avatar

anyt04ka

АО "АТЦ Росатома"

3.42 1.87
avatar 5.37 1.82
avatar 0.00 1.78