avatar 7.70 2.67
avatar

nuclid

Сергей

3.08 2.65
avatar

Kurskaya-2

Курская АЭС-2

2.58 2.51
avatar

Chii-karita

Саша

0.00 2.21
avatar 0.39 2.21
avatar

AndreyPetrov

Андрей Ювенальевич Петров

0.36 2.21
avatar

galla62

Галина Самойлова

12.78 2.20
avatar

vta

Татьяна Ванслав

0.75 2.12
avatar 1.08 2.02
avatar

Svetlana_Z

Светлана

3.78 1.96
avatar

Max

4.92 1.93
avatar 4.99 1.92
avatar 4.73 1.83
avatar

anyt04ka

ФГУП АТЦ СПб

2.92 1.79
avatar 0.00 1.78